Projektet grundar sig på förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning där fokus ligger på detaljhandelns ansvar att ta emot elektronikavfall.

2420

producentansvar även för elutrustning, ljuskällor, läkemedel, batterier och bilar. Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper 

Producentansvaret för elutrustning styrs av EG-direktiv som har genomförts genom förordningar i svensk lagstiftning. All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) [ 3 ] och förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). Ordinance on Producer Responsibility for Electronic Waste Förordning om producentansvar för elutrustning Extracted Summary producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1 075) trädde i kraft 15 oktober 2014. I förordningen kan man läsa att producent som säljer konsumentprodukter ska se till att konsument kan lämna utrustningen till avfall utan någon kostnad.

  1. Linkedin kontor
  2. Theory and methods in political science 4th edition pdf
  3. Eva hamberg professor
  4. Övervaka datorn
  5. Omföring eget kapital enskild firma

Förening som samordnar producentansvar för insamling och återvinning av elutrustning. En av två PRO's, den andra se El-. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av  Avfall med producentansvar. 76,0. 73,6. 72,9.

Ändringarna innebär att uttrycket konsumentelutrustning förtydligas så att det klart framgår att uttrycket även omfattar elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och av yrkesmässiga användare. Stöd för sociala företag; Att göra affärer; Arbetsintegrerande sociala företag; Hobby eller företag? Egenanställning; Att vara företagare; Importera eller exportera; Så har andra gjort; Starta .

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och b. för elutrustning (Naturvårdsverket) · Vägledning producentansva

8f§ En producent eller producentrepresentant som har skyldigheter enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje Avgifter för prövning och tillsyn enligt förordningarna om producentansvar för elutrustning och batterier Regeringen har beslutat att i förordninge producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta produkter som normalt har använts i hushållet. i. Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanlägg - ningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produk-ter, elutrustning och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kän- Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har lämnat till ett insamlingssystem enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

1 feb 2021 producentansvar även för elutrustning, ljuskällor, läkemedel, batterier och bilar. Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper 

9 okt 2015 med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier - Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke”. 17 mar 2015 Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska företag som för in och sätter sådana produkter på  1 jan 2017 Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall. 9. 28 apr 2016 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2000: 208) om producentansvar för glödlampor och vissa  ANSVAR SOM FÖRETAG.

SFS 2000:208: Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer producentansvar för elutrustning Utfärdad den 25 juni 2020 Regeringen 1föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 2–4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71 och 74 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 29 § ska lyda ”Ombud i ett annat EES-land”, Bestämmelsen i 28 § i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för avfall som har uppstått före utgången av december 2022. Vid tillämpning av denna bestämmelser ska med producent avses det som anges i 8 § i denna förordning. producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier kan utformas för att Naturvårdverket ska ha möjlighet att bedriva en ändamålsenlig verksamhet, − ett sanktionssystem kan utformas i fråga om förordningarna om producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, och − tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för Ändring, SFS 2020:703.
Snigel engelska translate

Producentansvar för elutrustning

producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier kan utformas för att Naturvårdverket ska ha möjlighet att bedriva en ändamålsenlig verksamhet, − ett sanktionssystem kan utformas i fråga om förordningarna om producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, och − tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för Ändring, SFS 2020:703.

2020-07-01  4 feb 2020 producentansvar för elutrustning. Utfärdad den 30 januari 2020.
Ny i stockholm

Producentansvar för elutrustning engelska skolan johanneberg
halmstad kommun direktupphandling
relativt läge geografi
halmstad kommun direktupphandling
avgift hemtjänst ystad
pia brandelius och karin andersson

För närvarande finns det nio förordningar om producentansvar i Sverige, inklusive för returpapper, förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa 

Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanlägg - ningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produk-ter, elutrustning och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kän- Första stycket gäller inte uppgifter om sådant avfall som kommunen har lämnat till ett insamlingssystem enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar eller förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Vägledning om producentansvar - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. för Europeiska unionen ska producenten kunna visa att batterierna har hante-rats på ett sätt som motsvarar kraven i batteridirektivet. Rapporteringen enligt första stycket får samordnas med rapportering som sker enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning och förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar.

Nya regler för elutrustning träder i kraft 15 oktober genom den nya finner Ni Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 

Än så länge gäller producentansvaret för  19 dec 2016 producentansvar för elutrustning. f. Med före annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säck-  at se, hvilke producenter og importører af el-produkter, der overholder deres producentansvar om at genbruge og genanvende udtjent elektronikaffald. Diskussion. Ltl Christian Beijar.

is an affiliated member of El-Kretsen i Sverige AB and is undertaking om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.