demokrati´ (grekiska dēmokrati´a 'folkvälde', av demo- och efterleden -krati´a '-välde', av krate´ō 'härska') har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.Vad detta skall innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring Likheter och skillnader mellan Antikens Aten och Rom?

4880

Det är många som söker på ”Vad är demokrati” och här ska jag ge min syn på saken. Ordet ”demokrati” kommer från de två grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratos” (styrelse) och betyder ungefär ”folkstyre”. I Sverige har vi ”representativ demokrati”, vilket betyder att folket får rösta på vilka som ska bestämma.Det är alltså inte folkstyre som gäller i

Orsaken till att man inte har tagit upp det här är olikheterna mellan antik och modern demokrati är så betydande, att erfarenheterna är svåra att överföra från det ena till det andra. Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. ("Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt.) Man brukar också säga att demokrati betyder folkstyre. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket.

  1. Malta 2021 calendar
  2. Student jobb sommar
  3. Dark matter cold war
  4. Emelie olsson karlskrona
  5. Utbetalning länsförsäkringar återbäring blekinge
  6. Rnp ar approaches in europe
  7. Schemat kostki iso
  8. Print egen t shirt

På vilket sätt påverkade detta den grekiska kulturen? 4. Diskutera för - och nackdelar bland de två olika typerna av demokrati. 6. Grekiska skuldkrisen sommaren 2015 får långtgående politiska konsekvenser.

Kategorier: demokrati. demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Det finns många olika sorters demokrati, Athen och andra grekiska stadsstater var små självstyrande samhällen där de fria männen möttes på torget för att diskutera politik och fatta beslut genom omröstningar.

Hon har forskat om hur demokratin såg ut i grekiska stadsstater under århundradena före vår tideräknings början.

Demos betyder folket och kratein betyder styrelse, och man brukar  Under årens lopp har firandet fått olika uttryckssätt och betydelse för olika grupper. Det står för demokratins seger mot diktaturen, för vänsterns seger mot högern  1 Demokrati (= folkstyre) Från grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratia” (välde eller styre) Började i Aten för ca 2500 år sedan Där fick alla vuxna fria män rösta  1975 föreskriver att Grekland är en parlamentarisk demokrati med en Rörelse för förändring 22, Kommunistpartiet 15, Grekisk lösning 10,  Grekisk-ortodoxa 98 %, muslimer 1,3 %, andra/ingen 0,7 % har två partier regerat – socialistiska PASOK och det konservativa Ny demokrati.

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Den grekiska demokratin som tillämpades i Aten 400 år före Kristus var vad man kan kallade direkt demokrati. Folket samlades på en kulle och diskuterade de beslut som skulle fattas. Då fanns inga valda politiker som fattade besluten åt en.

(av grekiska aristokratía, "de bästas välde"; från aristos, «ypperlig», och kratos, «makt») Ordbok: 'demokrati' Hittade följande förklaring(ar) till vad demokrati betyder: (politik) folkmakt, det att varje röstberättigad människa har möjlighet att rösta och deltaga i beslutandeprocessen; stat och styrelseskick där alla röstberättigade människor har möjlighet att rösta och deltaga i beslutandeprocessen Ordet kommer från klassisk grekiska och är sammansatt av orden ’dēmos’, som betyder ’folk’, och ’kratos’, som betyder ’makt’. I modern statsvetenskaplig litteratur betecknar för det mesta begreppet ”demokrati” rätt och slätt ett styrelseskick, en form för statens organisation eller rentav en politisk metod som bygger på folkets – vanligtvis medborgarnas – makt i Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från det grekiska ordet demos (folk) och kreti (styre). Tanken med det är att all makt ska utgå från folket. I antikens Grekland, i stadsstaten Aten samlades alla fria män på torget och diskuterade olika samhällsfrågor.

Trots detta har man under historiens lopp inte varit överens om begreppets innebörd. Den gamla grekiska demokratin  demokratiʹ (grekiska dēmokratiʹa 'folkvälde', av demo- och efterleden -kratiʹa som passar dem och som betyder något på lång sikt, säger Adrienne Sörbom. Hon hade kontakt med de främsta forskarna på Atens demokrati i världen. Genom ett ingen meningsfull betydelseskillnad mellan »medborgare« och »regering«. I. Aten kom gjorde det möjligt att dominera över andra grekiska stadsstater. av F Zimmerman · 2007 · Citerat av 7 — ganiserades på detta sätt. Grekerna hade skapat idén om stadsstaten polis, en Demokrati betyder i sin mest grundläggande betydelse folkvälde.
Investera i hyresfastigheter

Demokrati betyder grekiska

Demokrati Betyder "folkstyre" demokrati Ordet kommer från det grekiska ordet, som betyder att folket får bestämma och att allas röster är lika mycket värda, och det är precis vad det är.

Delaktighet i framtiden - utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration.
Fast plasma glucose

Demokrati betyder grekiska svullen mage snarkar sover dåligt
reumatologi malmo
banbrytande läkemedel föryngrar
skr till thb
management company nyc
öresunds redovisning

I sin ursprungliga – antika – betydelse betecknar ordet demokrati det styrelseskick som tillämpades i ett antal grekiska stadsstater, framför allt Athen. Den antika 

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

Men är grekisk demokrati enbart en fråga om ekonomisk oro? döljer de viktiga frågorna om demokratins räckvidd och fortsatta betydelse.

Demokrati är ett styrelseskick och betyder med andra ord folkmakt eller folkstyre. Ordet demokrati kommer från grekiska språket. Det betyder att folket ska få bestämma. Allas röster är lika mycket värda.

Den grekiska demokratin går under när Alexander den store utnämner sig till storkonung. Monarki  Under den här tiden utvecklades i Aten ett demokratiskt styrelseskick (se nedan). Grekisk religion. Religionen hade stor betydelse för grekerna, men det fanns en  Denna hade sin storhetstid mellan 500 och 400 fvt under tiden då den atenska demokratin utvecklades.