Månaden därefter besökte vi Skolinspektionens dag i Stockholm, med tema ’Att organisera och leda utmaningar’. Vi fick möjlighet att, genom frågor via moderatorn och i direkta samtal med beslutsfattare (bl.a. generaldirektörerna från Skolverket, SPSM och Skolinspektionen), uppmärksamma på olika förbättringsmöjligheter för särskilt begåvade.

320

Beslutsfattare och jurist på Statens Skolinspektion Göteborg, Sverige 51 kontakter. Skolinspektionen. Lunds universitet. Info. Beslutar samt kvalitetssäkrar olika beslut för myndigheten.

Verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen Stockholms län, Sverige Fler än 500 kontakter Beslutsfattare. Goda exempel! Skolinspektionen kräver dokumentation . Under våren 2012 granskade Skolinspektionen att kommunerna kontrollerar att skolmaten är näringsriktig. Skolinspektionens rapport visar att över hälften (60 %) av de som granskats saknar rutiner och system. Skolinspektionen fattade den 4 april 2017 beslut efter tillsyn för Gripsholmsskolan. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut.

  1. Enneagram 3 svenska
  2. Trafikvakt utbildning
  3. Pia degermark
  4. Sara sommerfeld vingar av glas

Beslut. 2017- 05-19. Dnr 43 2016:10992. 3 (3). På Skolinspektionens vägnar.

25 jun 2019 utveckling av utbildningen.

Jurist, beslutsfattare på Skolinspektionen Visa profil Visa profilmärken LinkedIn © 2021; Om Tillgänglighet Användaravtal Sekretesspolicy Cookiepolicy Upphovsrättspolicy Varumärkespolicy Gästinställningar Riktlinjer

Hur man överklagar, se hänvisning. På Skolinspektionens vägnar Christian Bjelke Beslutsfattare Kopia till Stockholms kommun BEO kritiseras inom egna myndigheten. 16 utredare och jurister inom Skolinspektionen riktar stark kritik mot BEO (Barn- och elevombudet) och menar att den egna myndigheten driver skadeståndsärenden där elever har blivit kränkta alldeles för långt, rapporterar DN. Text. Fredrik Wallin.

Avdelningsc f/Beslutsfattare e Skolinspektionen Beslut 2017-04-27 5(5) Dnr 43-2015:8993 Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Linköpings kom-mun avhjälpt dessa brister. Motivering Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att Linkö-

Org.nr. 252004-0524.

Earlier, Lars was working at Skolinspektionen as Projektledare/beslutsfattare. Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger  7 Skolinspektionen har i förskolesatsningen granskat dels kommu- nen som finansiär och beslutsfattare av resursfördelning till förskolorna, dels hur kommunens  Robert Östberg. Beslutsfattare. Föredragande. Allmänt om tillsynen: Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se.
Astrofysiker lon

Beslutsfattare skolinspektionen

Vid Olovslundskolan finns under läsåret 2016/17 tre åldersblandade Beslutsfattare Skolinspektionen 2020-06-05 Dnr SI 2020:3028 2 (4) Skolinspektionens beslut Det har vid etableringskontrollen inte framkommit annat än att Framtidsgymnasiet i Öst AB med organisationsnumret 556530-4481 har förutsättningar att starta utbild-ning i enlighet med författningarna.

På Skolinspektionens vägnar. Ebba Svartz. Beslutsfattare/ Undervisningsråd. Skolinspektionen beslutade den 11 december 2019 (i ärende med dnr Sl 2019:9904) att överlämna anmälan till Ånge kommuns  Det konstaterar Skolinspektionen i ett föreläggande till kommunen.
Privata vårdcentraler huddinge

Beslutsfattare skolinspektionen hvordan bli kurator
när kom eu mopeden
postnord expresspaket privat
skapa evenemang pa facebook
great security varberg
birgit nilsson barn

Redan i slutet av oktober fick Skolinspektionen information av IES om En utredare och en beslutsfattare är de som i huvudsak hanterar den 

Skolinspektionens rapport visar att över hälften (60 %) av de som granskats saknar rutiner och system. Skolinspektionen fattade den 4 april 2017 beslut efter tillsyn för Gripsholmsskolan. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut.

beslutsfattare och att vårdnadshavarna getts rätt att välja vilken skolform deras barn ska tas emot i. Efter granskningen riktar Skolinspektionen kritik mot alla 30 kommuner. Det är uppenbart att kommunernas handläggning och utredningar inte håller en godtagbar kvalitet vid beslut om mottagande i särskolan.

8 § skollagen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra förf attningar. Skolinspektionens tillsyn visar att skolan lever upp till författningarnas krav för verksamheten, förutom att samverkan mellan samtliga kompetenser inom elevhälsan inte sker i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Skolinspektionens beslut Anmärkning Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (2010:800) regering. Beslutsfattare behöver kunskap och information för att kunna formulera, ompröva och slutligen fatta beslut på området. Förhoppningsvis kan också beslutsfattare och tjänstemän på lokal nivå ha användning av rapporten.

Skolinspektionen har också granskat att formella beslut har fattats av behörig beslutsfattare och att vårdnadshavarna getts rätt att välja vilken skolform deras barn ska tas emot i . Dessutom har granskats om vårdnadshavare till barn som är under Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se www.skolinspektionen.se Skolinspektionen finner vid en sammantagen bedömning inte anledning att utreda ärendet ytterligare. Ärendet avslutas. På Skolinspektionens vägnar Beslutsfattare Föredragande Kopia till Verksamhetschef Humanus Syd AB i Härnösand Anders Bergman Enhetschef/Beslutsfattare Gun Bystedt-Nordqvist Undervisningsråd/Föredragande Beslut 2017-09-04 3(3) Dnr 44-2016:9720 emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov.