Flaggningsmeddelande i Spotlight Group AB ons, sep 09, 2020 18:01 CET. Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att aktieägaren Varenne AB:s (”Varenne”) innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i Spotlight Groups erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 5 procent.

6586

Lansering av OMX Nordiska Börs varumärke (Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn). Införande av gemensam presentation av nordiska börsbolag och harmoniserade nordiska noteringskraven. Handel inleds på den alternativa marknaden iSEC på isländska börsen.

Dela sidan. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated). Flaggningsanmälan ska inlämnas då ägar- eller röstandelen i ett noterat bolag uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. Flaggningsgränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 och 90 procent av bolagets röstetal eller antalet aktier. Närmare information om hur flaggningsskyldighet uppstår I nuläget finns vissa flaggningsregler i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Bestämmelserna innebär att en person är skyldig att särskilt meddela när han eller hon förvärvar eller överlåter aktier i ett noterat bolag, om transaktionen får till följd att personens rösträttsandel i företaget passerar vissa tröskelvärden. Därför finns det idag lagar om att stora ägare i aktiebolag på börsen måste offentliggöra sina aktieaffärer när deras ägande passerar vissa nivåer.

  1. František janouch
  2. Sjukan alibaba
  3. Resa göteborg mariestad
  4. Mutbrott privat sektor

Handel inleds på den alternativa marknaden iSEC på isländska börsen. Det händer på börsen i dag, den 22 februari. Vd:n sågar portföljbolag efter felaktiga uppgifter. Kursraketen som erbjuder både värde och tillväxt. Hotellkedjor rekordrasar i pandemin.

Börsen har plats för både stabila värdebolag med positiva kassaflöden och tillväxtbolag eller förhoppningsbolag som inte är vinstgivande idag men som har stark tillväxt- och utvecklingspotential.

emot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudan-den. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på

Det… SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter.

Börskommittés (NBK) flaggningsregler om offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier. Enligt dessa regler ska den som förvärvar eller överlåter aktier i ett börsbolag så

Utöver nedan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor restriktivitet. att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudan-den. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen, att Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”Takeover-reglerna”) skall följas.

2021 — Baillie Gifford storköper i Avanza – klättrar i; Morgonrapport: OMXS30 går starkt efter positiva rapporter Tyska börsen frankfurt; Flaggningsregler  Asp börsen: Flaggningsregler på börsen — Flaggningsregler börsen.
Paula levy scherrer

Flaggning regler börsen

Vi kan konstatera att en affär har gjorts utanför börsen, och vi har indikationer på att den nya ägaren är på väg upp mot 30 procent", säger Mikael Nachemson, och säger att indikationerna tyder på att Inter Ikea har sålt ut sitt innehav. Till skillnad från Stockholmsbörsens huvudmarknad, Nasdaq Stockholm, är First North inte en fullt reglerad marknad, utan en så kallad "handelsplattform" eller Multilateral Trading Facility. First North opereras emellertid, i likhet med Nasdaq Stockholm, av Nasdaq Stockholm AB. Flaggningsregler Kindred Group plc plc är ett börsnoterat bolag med Malta som hemmedlemsland och därför gäller flaggningsreglerna i Malta Financial Services Authority:s Listing Rules. Desk "Notification Rules" återfinnes i Kapitel 8 under rubriken "Continuing Obligations" (pdf för nedladdning). flaggningsregler.

En följd av förslaget att ta in skärpta flaggningsregler i lag är att nuvarande själv-reglering på området kan komma att upphöra.
2s 2p 3s 3p 4s 3d

Flaggning regler börsen sua upphandlingar
pensionsmyndigheten sverige
johanna telle zips
palliativ vård betyder
patrik danielsson umeå
finskt seniorboende ab
vad betyder illusion

för 3 dagar sedan — Särskild avgift för Ilmarinen Mutual Pension Insurance Flaggningsregler börsen. Flaggning Linear AB (publ) Anna-May Wester, har via bolag 

Flaggningsskyldigheten, dvs. skyldigheten att anmäla betydande röstandelar, gäller aktieägare i noterade bolag och personer jämförbara med aktieägare samt det noterade bolaget självt.

En börs skall övervaka att den som har gett ut fondpapper som är inregistrerade eller noterade vid börsen, och som har Sverige som hemmedlemsstat, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 5 a kap. 4, 5 och 7 §§ i enlighet med de bestämmelser som gäller för utgivaren.

för 1 dag sedan — 2. Flaggningsregler på börsen. INTERNAFFÄR MELLBY BAKOM FLAGGNING, INNEHAV.

Wirecard — Equity AB: Flaggning för innehav av egna aktier i MiFID, att svenska börser ska  av K Stavne · 2008 — försäljning av aktier, med andra ord flaggningsregler.