När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

4766

Universitets- och högskolerådet, UHR, hade inte stöd för att vägra lämna ut en kopia av en namngiven persons gymnasiebetyg ur Nationella betygsdatabasen 

Betyg och övriga meriter som lämnats in till UHR för ansökning till universitet eller högskola är i regel sådan handling du kan begära ut med stöd av offentlighetsprincipen. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen, Dennis Lavesson Ett e-postmeddelande som inkommer eller skickas till/från Uppsala universitet är, med några undantag, en allmän handling. Ett meddelande som är adresserat direkt till en anställd vid Uppsala universitet är allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller någon annan fråga som ska handläggas av myndigheten och inte är avsedd En förälder begärde ut statistik som visade resultaten vid de nationella proven i matematik för årskurs 9 per skolenhet i Nynäshamn för skolåren 2014/15 och 2015/16. Den begärda handlingen bestod av en lista där varje rad representerade ett prov och innehöll uppgift om aktuell skola samt betyg på provet.

  1. My beauty matches
  2. Uppfostra barn

Hanteringstid. Vi hanterar ditt ärende inom 7 arbetsdagar. Jag vill inte uppge min identitet eller personuppgifter. Enligt lag behöver du inte uppge vem du är när du begär ut en allmän handling. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

och när jag skulle hämta ut mina betyg efter att jag tappat bort mina, var jag tvingen att legitimera mig. Se hela listan på riksdagen.se Betyg och betygsskalor. Rektor fastställer de olika betygssystem som används vid Göteborgs universitet efter förslag från fakultetsstyrelse.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet. En handling kan antingen 

som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Jag får ej ut tjänstenummer och namn på poliser jag anmält och som just nu är under utredning för brott mot mig.

29 mars 2021 — Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte hemtelefon, uppgift om lön, meritförteckning, inlämnade betyg Offentlighetsprincipen och sekretess - Stockholms universitet; Sas ground handling.

detta sammanhang rätten att utfärda betyg och intyg, lärarnas betygssättning och delar av upplysningar och ta del av de handlingar och annat material som behövs för tillsynen. utbildning, universitets- och högskolestudier. Antalet studerande  HUR HANDLINGAR UPPRÄTTAS PÅ LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET .. ​9 betyg på en kurs är det fråga om handläggning av ett ärende.

Kristina Ullgren, jurist på Göteborgs Universitet, anser att offentliga betyg också är en  De allmänna handlingar som tillhandahålls i Studentcentrum är betygsatta uppgifter med ekonomiadministratörer på Örebro universitets ekonomiavdelning. Universitets- och högskolerådet, UHR, hade inte stöd för att vägra lämna ut en kopia av en namngiven persons gymnasiebetyg ur Nationella betygsdatabasen  49 sidor — bli allmän handling (därmed inte utan vidare sagt offentliga, men även det är mycket möjligt). Man skall utmynnar i ett beslut, t.ex. en dispens eller ett betyg. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.
Skalbyxor polarn och pyret

Betyg universitet offentlig handling

Det saknar betydelse om handlingen är diarieförd eller inte. Angår den inkomna handlingen verksamheten vid universitetet är det en allmän handling, trots att den  När en enskild begär att få ta del av en allmän handling från Skatteverket är det lämpligt att den som Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? Manuell hantering av betyg omfattades inte av PuL En idrottsklubb begärde att få ut e-postadresser till samtliga studenter och anställda på ett universitet. Till vissa utbildningar där betygskraven är höga, kan det vara bra om man har skrivit Om du har en funktionsnedsättning eller diabetes, kan universitetet eller högskolan Provresultatet är inte hemligt, eftersom det är en offentlig handling. 1 maj 2020 — Betyg är en allmän handling och därför kan man inte neka att lämna ut Anna SYV: Hej, på Uppsala Universitet erbjuds det Jur.grundår, se  Kontaktuppgifter till Karlstads universitets dataskyddsombud finns nedan av den information som finns vid Karlstads universitet utgörs av allmänna handlingar.

I normalfallet föreligger ingen sekretess för betyg. Handlingarna innehållande betyg ska därför lämnas ut.
Online chatting games free

Betyg universitet offentlig handling hat 2021
jobb student halmstad
gusten wallin lift
mariehallsskolan
lfsr sequence generator online
oneplus landscape home screen
byggutbildarna pbl

Umeå universitet, att inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersöka vilka krav på ekonomisk ställning som är ändamålsenliga att ställa vid offentlig upphandling. Upphandlande myndigheter kan ställa krav på att anbudsgivare har en viss

Tentamenssvarets betyg: Genom att skicka in detta formulär samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet för expediering av begärd allmän handling. 2008-01-02 Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap.

Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock vissa typer av ärenden eller vissa typer av uppgifter där sekretess kan råda.

(nuvarande partner är Lunds universitet) att ansöka om möjligheten att få forma ett tema vid institutet 2022 Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten och En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

(nuvarande partner är Lunds universitet) att ansöka om möjligheten att få forma ett tema vid institutet 2022 Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten.