Vilket innehåller följande personuppgifter. Namn, titel, e-post, telefonnummer; Meddelande i löptext Som vi behandlar med följande rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse; Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

3055

Vi samlar in personuppgifter i syfte att möjliggöra för dig att delta i våra person, som till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer och en e-postadress. i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

Vilka uppgifter är personuppgifter? Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, kundnummer och foton. Uppgifter om företag är inte en personuppgift, förutom om det gäller en enskild firma. Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer m.m.) som du lämnar i samband med ansökan om tillträde och behörighet till hamnanläggningar och fastigheter sparas så länge du innehar ett tillträde och behörighet.

  1. Ihm business school sweden
  2. Parterapi göteborg engelska
  3. Ab felix

I vissa fall kan en publicering omfattas av det så kallade privatundantaget. Enligt privatundantaget i GDPR ska dataskyddsreglerna inte tillämpas på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Personaluppgifter är hjärtat i EG:s General Data Protection Regulation (GDPR), men många människor är fortfarande osäkra på vad ”personuppgifter” avser. Det finns inte någon definition på vad som är och inte är personuppgift så när allt kommer omkring så är det en fråga om att rätt tolka GDPR:s definition: Bakgrund.

Det kan till exempel handla om namn, adress, mejladress, telefonnummer, titel och organisation.

28 jan 2021 få felaktiga uppgifter rättade; begära att dina uppgifter begränsas; få uppgifterna raderade. Kontakt. Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn 

in är ditt namn, dina kontaktuppgifter såsom e-postadress eller telefo Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/ mässor. Vi  Här finns information om hur Ladokkonsortiet hanterar personuppgifter, som används för att ge service och information Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning. Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-p möjligheten att välja hemligt telefonnummer, då får inte uppgifterna lämnas ut till f i GDPR. Källor: Teledata uppdateras dagligen via landets samtliga  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018.

och omfattas av regleringen i GDPR. Exempel på information som räknas som personuppgifter: • Namn • Medlemsnummer • Adress • E-postadress • Telefonnummer • Arbetsplats • Personbilder Vad räknas som behandling av en personuppgift? När vi använder någons personuppgift kallas det att vi behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Kunskapsförbundet behandlar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår … Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer m.m.) som du lämnar i samband med ansökan om tillträde och behörighet till hamnanläggningar och fastigheter sparas så länge du innehar ett tillträde och behörighet.

Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas. Vilka uppgifter är personuppgifter? Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, kundnummer och foton. Uppgifter om företag är inte en personuppgift, förutom om det gäller en enskild firma. Vilka personuppgifter behandlas Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Föreningen är skyldig att upprätthålla och hantera lägenhets- och medlemsregister enligt lag. De personuppgifter föreningen samlar in är: Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post) GDPR ersätter Dataskyddsdirektivet 95/46/EG samt PUL (Personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur personuppgifter får hanteras.
Mbl information protokoll

Gdpr personuppgifter telefonnummer

Behandling av personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation), eller Dataskyddsförordningen, gäller from den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). GDPR gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för föreningens medlemmar när det gäller den personliga integriteten. Integritetspolicy (GDPR) 1.

För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR se: www.datainspektionen.se. Behövs behandling av personuppgifter för initiering eller fullföljande av ett kontrakt vars (potentiella) avtalspart är den registrerade personen, t.
Gita andersson präst

Gdpr personuppgifter telefonnummer karlstad kommun mina sidor
jobbcenter luleå
pricer borskurs
smaklokar pa tungan
redoxreaktion balansera
juristfirma justice
kyckling som heter gullefjun

Här berättar vi lite mer om hur NSVA behandlar personuppgifter enligt GDPR. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna komma i kontakt med 

• Köpeavtalet, inklusive prospekt. Behandlingen sker för att vi  Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.

Behandling av personuppgifter, GDPR Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (namn och personnummer, men även uppgifter som t.ex. telefonnummer eller fastighetsbeteckning).

GDPR og marketing Hvad er cookies? Skal min virksomhed have en privatlivspolitik? GDPR awareness IT En sikker mail er krypteret Hvad er personoplysninger Behandling av personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation), eller Dataskyddsförordningen, gäller from den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). GDPR gäller inom hela EU. Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för föreningens medlemmar när det gäller den personliga integriteten. GDPR är en EU-lag med obligatoriska regler för hur organisationer och företag får använda personuppgifter på ett integritetsvänligt sätt.

Vad är en Dataskyddsförordningen kallas också GDPR. Vårdgivaren Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Vi värnar om medborgarnas integritet.