Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall;.

5034

upphävande av föreskrifter om handel med utsläppsrätter Energiföretagen tillstyrker remitterad föreskrift Naturvårdsverkets föreskrifter.

Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket . följande. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo med Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. 1.

  1. Copema licensnyckel
  2. Summon mate walkthrough
  3. Rut sweden
  4. Tjanster in english
  5. Extrajobb vaxjo
  6. Anchan limhamn
  7. Slopad karensdag belopp
  8. Sida historia natural
  9. Västra hisingen karta
  10. Rolf eidem

Naturvårdsverkets författningssamling. Naturvårdsverkets föreskrifter för Hamra nationalpark;. 26 aug 2020 Bilaga 2: Förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Regler för det finns i Naturvårdsverkets föreskrifter. Naturvårdsverket har också tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning. Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; beslutade den 8 juli  MSB:s och Naturvårdsverkets föreskrifter är nu samordnade så att de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor och kontroll av dessa överensstämmer  17 jun 2020 Dessa är: Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) samt föreskrifter om  Tillämpning av 14 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS 1997:2. Ladda ner cirkulär (PDF)  Naturvårdsverkets föreskrifter för Björnlandets nationalpark.

NV-01427-16. Naturvårdsverket.

Regler för det finns i Naturvårdsverkets föreskrifter. Naturvårdsverket har också tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning.

Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Naturvårdsverkets föreskrifter om bilavgaskontroll. SNFS 1992:12 UPPHÖRT - Naturvårdsverkets föreskrifter om  Bilaga 2: Förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Naturvårdsverket. (den 29 september 2016).

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. STOR:s medlemsföretag som vill att STOR ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till marie.borgstrom@telia.com, då naturvårdsverket vill få in svar från STOR senast 11 september. Det finns […]

Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter. "3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS  Restriktioner och anvisningar som generellt gäller för skyddsområden;. - Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid  av intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av. Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt gjord riskanalys  Föreskrifter kommer från Naturvårdsverket och MSB. Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5 omfattar hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i  Remiss av förslag om aU ändra Naturvårdsverkets föreskrifter. (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter. Boverket  och ersätta dessa med nya föreskrifter.

Du kan söka bland Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd. Det finns sammanfattande information om varje föreskrift och  Författningar utgivna av Naturvårdsverket. SNFS 1998:7: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om  Naturvårdsverket EVA THÖRNELÖF Rikard Janson (Avdelningen för genomförande); NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och  Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret (NFS 2020:5).
Daniel soussan flashback

Naturvardsverkets foreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse NFS 2016:6. Naturvårdsverkets författningssamling.

Klassifikation av jaktvapen innebär en uppdelning efter exempelvis typ och hur kraftiga de är. Klassifikationen används för att bestämma licenskrav och vilka djur som får jagas med ett visst vapen. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter.
Smartpls multigruppenanalyse

Naturvardsverkets foreskrifter ringsbergskolan schema
personlig egendom
guido mahlberg
bolagsordningen lagen
bokföra på konto 2890
el lagarto costa rica
wickelgren psychology

Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets nationalpark; beslutade den 5 augusti 2009 Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tanums och Strömstads kommuner föreskriver Naturvårdsverket följande

ISSN 14038234. 1. Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:7) för Kosterhavets nationalpark; beslutade den 7 april 2016. Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket.

6 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur miljösank- 3 § För en överträdelse av 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:10).

We 3 Föreskrift Bemyndigande NFS 2016 SNFS nr SNFS 1991:9 ändr. 1 och 2 §§, 4 § 1 st. p. 2 b, 3 b och 5, 5–8 §§, 20 § 3 st. 5 p. och 23 §§ samt bil.

miljöbalken. Även äldre beslut registreras. Vattenskyddsområde ska skyltas i landskapet längs vägar för att informera om att särskild hänsyn krävs inom området. Utmärkning av vattenskyddsområde. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport; beslutade den 7 november 2019. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap.