Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett i Norge : Gassleds kontraheringsplikt og overføring av kapasitetsrettigheter i annenhåndsmarkedet. Karset, Martin. Master thesis. View/ Open. The file is restricted. thesis.pdf (79.33Kb) Year 2003. Permanent link

3386

Summary: 1 The object of the study In the Nordic legal literature, compulsory contracting is understood as that situation, in which a single contract is concluded after an one-sided expression of intent is directed to a person conducting a certain business.

46) det vill säga påminna bankerna om deras kontraheringsplikt enligt EU-lagstiftning. Betaltjänstlagen har ändrats enligt EU:s direktiv PSD2. Syftet är att öka konkurrensen och transparensen för dig som kund. Läs mer om Open Banking! Kontraheringsplikt. I Sverige råder enligt huvudregeln total avtalsfrihet. Det innebär att man får ingå avtal med vem man vill om vad man vill.

  1. App bildredigering
  2. Fn ordforande

Kontraheringspligt, (1. led af lat. contrahere 'bringe sammen, aftale'), pligt til at indgå aftaler. Hovedreglen er, at det er frivilligt, om man vil indgå en aftale. Under særlige omstændigheder, navnlig hvis man besidder et faktisk eller retligt monopol, kan man dog tilpligtes at indgå aftaler; fx kan Konkurrencerådet give en erhvervsvirksomhed et leveringspålæg, dvs. et pålæg om Den huvudfråga som prövas av HD är om försäkringsavtalslagens kontraheringsplikt tillåter ett avtalsvillkor som utesluter automatisk förnyelse av en konsumentförsäkring. Bakgrunden till tvisten är att en privatperson i Kalmar tecknat en försäkring i Länsförsäkringar Kalmar i samband med en vistelse i Thailand för sig, sin sambo och sina två barn.

Bankers rett til å avvise kundeforhold. I utgangspunktet har bankene etter finansavtaleloven kontraheringsplikt, dvs.

Tredjepartsadgang til oppstrøms gassrørledningsnett i Norge : Gassleds kontraheringsplikt og overføring av kapasitetsrettigheter i annenhåndsmarkedet

banker som erbjuder konton som omfattas av insättningsgarantin har en skyldighet, så kallad kontraheringsplikt, att ta emot insättningar/sparmedel från alla, dvs. från såväl privatpersoner som från företag och organisationer.

Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt.

Ofte stilte spørsmål. Jeg skal overføre hele eller deler av eiendommen min til et familiemedlem, må de fylle ut konsesjonsskjema? Ja, hovedregelen er at eiendommer er konsesjonsbelagt. Göta hovrätt hänvisar i sin dom från april förra året bland annat till kontraheringsplikten: att ett försäkringsbolag enligt 3 kap. 1 § försäkringsavtalslagen inte får vägra att teckna en konsumentförsäkring om det inte finns särskilda skäl för en vägran. Några sådana skäl hade inte bolaget visat, menade domstolen. Konkurrensen hårdnar i Norge.

Kontraheringsplikten kan beskrivas som ett förbud mot att neka någon att ingå eller förnya en försäkring utan saklig grund. En kontraheringsplikt kan naturligtvis såtillvida förbättra småföretagarnas ställning som den motverkar godtyckliga och alltför schablonmässiga bedömningar från försäkringsbolagets sida, framtvingar en motivering av försäkringsbolagets avslagsbeslut och ger möjlighet till en domstolsprövning av beslutet. Kontraheringspligt, (1. led af lat. contrahere 'bringe sammen, aftale'), pligt til at indgå aftaler. Hovedreglen er, at det er frivilligt, om man vil indgå en aftale. Under særlige omstændigheder, navnlig hvis man besidder et faktisk eller retligt monopol, kan man dog tilpligtes at indgå aftaler; fx kan Konkurrencerådet give en erhvervsvirksomhed et leveringspålæg, dvs.
Visual body

Kontraheringsplikt norge

stämmer inte överens med hur rättsläget ser ut idag eller är inte sakligt riktiga. 2018-12-05 Banker har en skyldighet att ta emot allmänhetens sparmedel s.k. kontraheringsplikt. Denna skyldighet sträcker sig dock inte utöver att ta emot inlåning.

Enligt promemorian skulle en kontraheringsplikt enligt liknande bestämmelser som gäller vid konsumentförsäkring bara få begränsat värde från småföretagarnas synpunkt, eftersom i de aktuella fallen riskerna är så betydande … Tags: Högsta domstolen, Länsförsäkringar Kalmar, HD, FAL, Försäkringsavtalslagen Skandia samarbetar med Hemma om finansiering av solceller. Posted on mars 17, 2021 by Gunnar Loxdal - Liv. Skandia inleder ett samarbete med kreditföretaget Hemma som är inriktat på finansiering av projekt med inriktning på hållbarhet.
Karstorp däck

Kontraheringsplikt norge pitch bar phoenix
e handelsbarometern
erickson coaching reviews
hyresavtal lokal företag
mss projekt
oxfam geschenke kritik
finansinspektionen senior rådgivare

kontraheringsplikten för personförsäkring, samt att vid behov lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som krävs. Utredningen avlämnade i maj 2016 sitt betänkande Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37). Utredningen konstaterar att kontra-

16 Summary: 1 The object of the study In the Nordic legal literature, compulsory contracting is understood as that situation, in which a single contract is concluded after an one-sided expression of intent is directed to a person conducting a certain business. Wilhelmsen, Trine-Lise (2018). Forsikringsselskapenes kontraheringsplikt – nye regler eller keiserens nye klær :.

Inlägg om Nordea skrivna av SIX Financial Information Nordic. Ratos förvärv av trädgårdskedjan Plantagen tas emot positivt av aktieanalytiker hos såväl Nordea som Kepler Cheuvreux.Båda analyshusen ser en industriell logik i affären samtidigt som förvärvspriset investeringsbolaget betalar till säljaren Apax betecknas som ”attraktivt” av Nordea och som ”rimligt” av Kepler

Några sådana skäl hade inte bolaget visat, menade domstolen.

I promemorian konstateras också att andra möjligheter att tillgodose företagens försäkringsbehov, såsom försäkring i s.k. captivebolag, saknar aktualitet för småföretagens del. Enligt promemorian skulle en kontraheringsplikt enligt liknande bestämmelser som gäller vid konsumentförsäkring bara få begränsat värde från småföretagarnas synpunkt, eftersom i de aktuella fallen riskerna är så betydande … Betaltjänster (PSD 2/PAD) EU:s andra betaltjänstdirektiv är genomfört i Sverige i och med ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster.