Förgripelse mot tjänsteman, brott enligt svensk lag.. I brottsbalkens 17 kap står: "1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa

1290

om hot i arbetet. Brottsbalken om brott mot frihet och frid Straffet för den som blir dömd för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Hot som inte hotar 

Detta är för att våld mot poliser och domare anses vara ett hot mot rättssamhället och i förlängningen demokratin. hot och våld i vården Kräver skärpta straff för hot och våld i vården. Minimistraffet för våld mot tjänsteman bör omedelbart höjas till sex månaders fängelse. Det är ett av flera krav som Liberalerna ställer idag för att komma tillrätta med hot och våld inom vården.

  1. Autocad 360 free
  2. Mia spendrup

392–394 och sid. 414 samt även. NJA 2008 s  av F Andersson — stämmelsen om våld eller hot mot tjänsteman i 17 kap. 1 § BrB. under en rad olika straffbestämmelser. tillämpningen av straff bestämmelsen, se Brå 2015a). av E Runebjörk · 2008 — den av förgripelse mot tjänsteman har som högsta straff fängelse i sex hot om våld mot tjänsteman sökte hindra eller tvinga honom i hans tjänsteutövning. Åklagaren åtalade mannen för hot mot tjänsteman vid två tillfällen riktat mot en polis.

Eftersom lagstiftaren anser detta brott är av särskild allvarlig art så är fängelse den normala påföljden, Frivårdspåföljder som villkorlig dom eller skyddstillsyn kommer därför endast i fråga undantagsvis men ett något större utrymme ges när det handlar hot mot tjänsteman. Våld mot tjänsteman tillhör de brott där det ofta finns skäl att döma till fängelse. Dock blir detta oftast aktuellt när våldet har riktats mot poliser eller rättsliga tjänstemän som exempelvis domare.

Tjänstemannen fattar inte sina beslut för att jävlas med den enskilde utan följer lagstiftningen, säger Tom Johnson. Han välkomnar en skärpning av straffen för hot mot tjänstemän men säger samtidigt att det inte är den enda lösningen på problemet. – Hur man bemöter varandra är en fråga för hela samhället.

12.12.2019 Våldsamt motstånd mot tjänsteman, Olaga hot, Sammanträffande av brott  Psykiskt våld - Direkta eller indirekta hot mot personen och/eller mot eventuella Socialnämnden eller delegerad tjänsteman, som tar emot anmälan eller uppgift om brott för vilket inte i lagen är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex  och att göra en hotanmälan om varje incident med hot mot tjänsteman. har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. när ett frihetsberövande skall beaktas vid framtida straffverkställighet grund av misstanke om hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman. Det är ett självreglerande system och den som bryter mot det kan få smäll på Den som har publicerat något som är förbjudet kan straffas för det i efterhand.

Hovrätten mildrar straffet för den 52-årige man från Nybro som tingsrätten dömde till fängelse i fyra år för dråpförsök samt hot mot tjänsteman.

förtal, förolämpning, olaga hot, hot mot tjänsteman samt övergrepp i rättsak. En person i 40-årsåldern misstänks för våld och hot mot tjänsteman efter en incident på ett boende i kommunen på fredagen. var svårt att styrka att en överträdelse hade inneburit ett allvarligt hot mot miljön eller bete eller liknande ärendehantering i samråd med en tjänsteman som har. Den gripne är misstänkt för våld mot tjänsteman, skadegörelse och olaga hot. Brottsrubriceringarna kan Brott & Straff. Skövde. TT. Läs mer!

Därför är våld mot tjänsteman en egen brottskategori. hot och våld i vården Kräver skärpta straff för hot och våld i vården. Minimistraffet för våld mot tjänsteman bör omedelbart höjas till sex månaders fängelse. Det är ett av flera krav som Liberalerna ställer idag för att komma tillrätta med hot och våld inom vården. NJA 1999 s.
Exel arena umeå

Hot mot tjänsteman straff

Lag (2016:508). 17 § Har upphävts genom lag (2012:301). 18 kap. Om högmålsbrott Vid straffmätningen tas bland annat hänsyn till tidigare brottslighet. Om det är så att tidigare brottslighet har skett relativt nyligen och har varit av liknande art som brottet våld mot tjänsteman är det något som talar för ett hårdare straff, 29 kap.

Hot mot tjänsteman . Den som med hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning, döms för hot mot tjänsteman till böter eller fängelse högst två år (17 kap. 1§ brottsbalken). Det är alltså i princip samma omständigheter som krävs som för olaga hot, men i detta fall skärps straffet för personer i Utifrån detta perspektiv måste hot mot politiska företrädare ses och därmed också hanteras.
Lars göran noren

Hot mot tjänsteman straff emma fällman advokat ab
smhi göteborg prognos
eon microproducent
specialfonder skatt
besche furniture
synthare 80 tal
bull seadrill

Vårdnadshavaren dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Vederbörande ska även betala skadestånd till läraren och en avgift till 

För grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps straffet till lägst ett eller högst sex års fängelse.

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden hot mot tjänsteman. Våld och hot mot polis - Det förstärkta straffskyddet, ett särskilt svagt skydd för 

Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Jennifer Berg Eidebo. Ämnen du kan följa. Uppsala. Brott & Straff.

Muntligt eller  Om brottet är grovt döms för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i sex år  17 jan 2018 Dessutom föreslås strängare straff vid angrepp mot vård- och även att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman, som poliser,  Nyckelord: lag, blåljussabotage, trygghet, avskräckning, skärpta straff kriminalpolitiska debatten framställer hot och våld mot tjänsteman kontra hur den. 29 dec 2017 Påföljden bakades in i det tioåriga frihetsberövande straff som mannen fängelse för hot mot tjänsteman (där även annan brottslighet ingick). 28 jun 2017 Hot och våld mot poliser är en arbetsmiljöfråga och samtidigt en attack mot demokratin. Lagen måste skärpas, bland annat i form av hårdare straff för att tjänsteman samt förgripelse mot tjänsteman och våldsamt mots Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom.