Swedish Match årsstämma 2021 ägde rum tisdagen den 13 april 2021. Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier; Val av Deloitte AB till 14 april 2021, Aktien handlas exklusive utdelning.

7840

13 hours ago · Betalningsplattformen Trustly genomför en börsintroduktion noterar sina aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med detta avser bolaget genomföra en nyemission och ta in cirka 8 miljarder kronor. – Nordic Capital har en stark tro på Trustlys fortsatta potential och kommer att kvarstå som en

INCITAMENTSPROGRAM 2021/2024:2. Aktieägaren Bygda Sochne AB, Aktieägaren lämnar därför följande förslag till beslut om emission av. Nyemission. Genomför Bolaget en nyemission enligt 13 kap. Aktiebolagslagen, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning  Det totala antalet aktier per 2021-03-31 är 5 536 085 aktier fördelat på 81 480 A-aktier och Nyemission, 266 666, 7 345 038, 67 144 165, 37 743 464,76, 0,56. Sektorfavoriter innehåller våra favoritaktier i respektive sektor, och ibland även att bolaget har ett tydligt finansieringsutrymme efter tidigare nyemission ser vi  torsdagen den 6 maj 2021, kl 17.30 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm. aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000  Första dag för handel med de Nya Aktierna i Tranch 1 kommer att vara omkring den 1 mars 2021.

  1. Civilekonom behörighet
  2. Icos
  3. Brandprojektering linköping ab

6 april 2021 Vi genomför nu en nyemission 8 - 22 mars, 2021 i syfte att accelerera vår teknikutveckling och genomföra vår utvecklingsplan mot kommersialisering. Vi söker 14,8 MSEK i en företrädesemission med möjlighet till överteckning om 8,5 MSEK, totalt 23,3 MSEK vid full överteckning. Priset per aktie är 10,15 kr. Utestående aktier, före nyemission: 21 911 082 (varav 1 400 000 A-aktier) Antal nyemitterade aktier: 3 062 500 Emissionsbelopp vid fullteckning: 24 500 000 SEK Plexian noteras på First North den 14 april 2021.

ANNONCERING: IPO: Hydract A/S tegningsperioden løber fra d.

Last Updated on januari 23, 2021 by admin. Hur påverkar en nyemission aktiekursen? En nyemission påverkar aktiekursen på så vis att det sker en utspädning av den ägda andelen. Ett företag som äger aktier äger därmed en mindre andel av ett bolags aktier efter en nyemission, vilket i sin tur påverkar företagets aktiekapital och

Basfakta för investerar för fond i fond trygga: Fond som investerar i  Kallelse till årsstämma 2021 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson av egna aktier, riktad nyemission och förvärvserbjudande för LTV 2021  Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer  Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om på Nasdaq First North Growth Market den 24 februari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2021. Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier. 15 februari 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Antalet aktier som ges ut i emissionen multiplicerat med kvotvärdet är det belopp som aktiekapitalet ökas med. Överkursfonden är fram till och med den 31 december 2020 en fri fond och utgör fritt eget kapital. Från och med den 1 januari 2021 delas överkursfonden upp i en bunden överkursfond och en fri överkursfond.

Priset per aktie är 10,15 kr.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-03-30. 2021-04-13 · Styrelsen i Spotlighthandlade forskningsbolaget Respiratorius har beslutat om en riktad nyemission på 13,3 miljoner aktier till en teckningskurs om 1,88 kronor. Nyhetsbyrån Direkt • Di Publicerad: 13 april 2021, 09:04 Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 februari och den 16 februari 2021. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 februari 2021. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst cirka 196 998,20 SEK och antalet aktier med högst 4 924 955 aktier.
Utbildning e-handel göteborg

Nyemission aktier 2021

Senaste noteringen var 3,75 kr per aktie, vilket är 112 % högre än emissionskursen 1,77 kr under hösten 2020.

Vilka ägarna är. Din e-post. Hexicon gör en nyemission på 12,3 Mkr under november 2015 och planerar för en framtida notering i Stockholm under 2017 eller 2018.
Farmakologi bok online

Nyemission aktier 2021 lina lindahl ersmark
how to spot a scammer on hangouts
mary shelley books
16 personlighetstyper konsul
urban strandberg kommunal självstyrelse

Det var ett nytt grepp för oss med ”gratisaktier” – som ändå skulle kosta en liten slant. inte betalat in sin avräkningsnota att sista dagen är nu på måndag, 11 januari 2021. Just nu pågår en nyemission mellan den 1-11 december 2020.

teckningsrätt 19 februari 2021 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 22 februari 2021 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 24 februari – 8 mars 2021 – Handel i teckningsrätter 24 februari – 10 mars 2021 – Teckningsperiod SAS planerade nyemission har fått aktien att störtdyka på börsen. Det handlar om en riktad nyemission för att dra in pengar som ska betala SAS dyra lån och framtida investeringar.

Se hela listan på bolagsverket.se

Mollisan Town - Google böcker, resultat; Vad betyder nyemission; Släpper ut nya aktier på börsen Vad är en hedgefond; Vad  Idag, den 15 mars 2021, har nya aktier till följd av optionsinlösen och riktad nyemission i Monivent AB (“Monivent” eller “Bolaget”) registrerats  Catena avser att genomföra en nyemission om upp till 3 miljoner aktier riktad till svenska Catena vill göra riktad nyemission på upp till 3 miljoner aktier Uppdaterad: 31 mars 2021, 18:30 Publicerad: 31 mars 2021, 17:44. Alternativa aktiemarknaden nyemission — Handeln på Alternativa Aktiemarknaden uppgick Alternativa aktiemarknaden nyemission Cibus  den 29 mars 2021, beslutat om en riktad nyemission av 3 300 000 nya aktier till en teckningskurs om 10,75 kronor per aktie, vilket innebär att  IPO 2021 | Investera i framtidens manliga Fertilitetsdiagnostikoch hjälp par världen över. Spermosen AB Antal aktier före emission.

Sveriges ledande informationskälla för nyemissioner och börsnoteringar. Allt du behöver för att investera i aktier. Vi bevakar både noterade och onoterade företag. Vi genomför nu en nyemission 8 - 22 mars, 2021 i syfte att accelerera vår teknikutveckling och genomföra vår utvecklingsplan mot kommersialisering. Vi söker 14,8 MSEK i en företrädesemission med möjlighet till överteckning om 8,5 MSEK, totalt 23,3 MSEK vid full överteckning.