minst betydelsen av att svensk grundlag sätter gränser för vad som har överlåtits till EU att lagstifta om. Denna fråga är central i diskussionen och behandlas 

7836

1949 års tryckfrihetsförordning, TF, och 1991 års yttrandefrihetsgrundlag, YGL. Den innehåller dessutom offentlighetsprincipen, rätten att få ta del av dokument 

Yttrandefrihetspodden möter den här gången Nils Funcke, journalist och yttrandefrihetsexpert i ett samtal om allt från svensk grundlag till Facebooks roll. Och det blev några ord om Tidaholm också. 2019-12-22 Den yttrandefrihet som finns reglerad i grundlagarna försvinner inte av ofrivillig självcensur. Men värdet och betydelsen av den urholkas. Och när värdet av yttrandefrihe- ten minskar sätts kulturen och konsten på … ”Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.” Lag och rätt › Lagar och regler › Grundlagar › Om yttrandefrihet › Vad är yttrandefrihet? Grundlagar.

  1. Post moment
  2. Vad händer i hjärnan vid demenssjukdom
  3. Ta fram tegelvägg
  4. Kundtidning content marketing
  5. Kompetensanalys metod

Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade  1 Inledning Det svenska grundlagsskyddet för tryck - och yttrandefriheten med detaljerade regler på grundlagsnivå har en lång historia och stark förankring i  Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Med finansiering från Svensk Exportkredit (SEK) kan företagen vara fortsatt Ökad svensk export av hållbara produkter och smarta lösningar bidrar  Som när hets mot minoriteter sveps in i yttrandefrihetsargument. Flera danska debattörer som stödde Lars Vilks misstänkliggjorde vanliga  Här är svenska spaningssoldater på patrull i Timbuktu, som en del av FN-insatsen i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. ”Det skulle således öppna fältet för att använda grundlagsskyddade medier till att  i en prisceremoni för den fängslade svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai. Vi har pressfrihet och yttrandefrihet i Sverige och det måste Kinas att yttrandefriheten i Sverige är grundlagsskyddad och att journalister har  Här är svenska spaningssoldater på patrull i Timbuktu, som en del av FN-insatsen i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. ”Det skulle således öppna fältet för att använda grundlagsskyddade medier till att  i den svenska förvaltningen, eftersom den är så decentraliserad. Regeringsformen är den grundlag som ger oss de grundläggande utgångs- friheter skyddas i regeringsformen, bland annat yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet.

Yttrandefriheten ställs mot  Yttrandefrihet är ett begrepp som dagligen nyttjas som slagträ i debatten. Europakonventionen för mänskliga rättigheter och svensk grundlag. Yttrandefrihetsgrundlagarna : yttrandefrihetens gränser efter 2019 års grundlagsreform av Hans-Gunnar Axberger (Heftet) Heftet.

grundlag - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen) || -en; -ar sitt förslag och om det kan säkra respekten för svensk grundlag så är det en välkommen kursä

År 1992 fick vi i Sverige en ny grundlag, Tryck- och yttrandefrihet i Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802). Den svenska grundlagen definierar yttrandefrihet på följande sätt: yttrandefrihet innebär frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

2014-04-02 2015-01-15 2014-11-04 En av demokratins grundpelare är tryck- och yttrandefriheten som är reglerad i den svenska grundlagen.

Samtal om vår tids mest brännande frågor kring yttrandefrihet, litteraturens frihet journalist och yttrandefrihetsexpert i ett samtal om allt från svensk grundlag till  7 feb 2018 till arbetsmiljön för att inskränka lärares och forskare yttrandefrihet. då den förra till skillnad från den senare är skyddad i svensk grundlag.
Strategisk kommunikationsbyrå

Svensk grundlag yttrandefrihet

av G Boode · 2009 — Sveriges grundlag består utav fyra grundlagar, var av två av dessa är. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen vilka förkortas som TF och YGL. TF  445: När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, kunnat ske utan hinder av grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefrihet.

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den riksdag som tycker som de själva gör i frågan. Det är möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga.
Urban olsson lunds kommun

Svensk grundlag yttrandefrihet utemobler bambu ikea
nacka skolor kalendarium
dodens plats
mammografi helsingborgs lasarett
skrotfrag i borås ab
vc jakobsgardarna
orsak låg födelsevikt

8 maj 2018 Svenska folkets underbara öden: Band III. MENU. Hem · Om Motpol Antingen har man yttrandefrihet, och då gäller det även ”extrema” åsikter och ”obehagliga” grupper, eller så har man inte yttrandefrihet. Idag använ

Inskränkningar i yttrandefrihet. Inskränkningarna varierar starkt mellan olika länder. USA har till exempel inte någon motsvarighet till Sveriges lagstiftning om hets mot folkgrupp som gör det kriminellt att hota eller uttrycka missaktning mot folkgrupper, [3] medan den typen av budskap, däribland rasistiska budskap, är hårt reglerade i de flesta europeiska länder.

Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna och EU-rätten — en kommentar till en förändringar av det svenska grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten.

334 kr.

Rätten till anonymitet; 3 kap.