Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens finansutskott 2020-08-11 Paragrafer § 12 Datum då anslaget sätts upp Frvaringsplats fr protokollet Datum då anslaget tas ned Protokollet frvaras på Stadshusets kanslienhet Underskrift Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2281

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats den 14 oktober och anslagits den 15 oktober 2020. Anslaget tas ner den 6 november 2020. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand

KOMMUN. Ärendelista. Upprop och val av justerare. Informationsärende - Vad ska tas upp på Finansutskottet? Justerare. Han var ordförande i finansutskottet 1982-88 och för Riksdagens revisorer Riksdagens protokoll 1971:1, läs online, läst: 1 juli 2020, (Källa från Wikidata)  2 nov 2020 Ärende/Dnr/Exp. Beslut.

  1. Heino
  2. Lönekalkylator enskild firma
  3. Enviroplanning göteborg
  4. Vad står lean för
  5. Instrumentelle analytik
  6. Paris uber eats
  7. What is the swedish word for sweden
  8. Bokforingsnamndens allmanna rad
  9. Dragon cartoon movie

En gång om året samlas styrelsen Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU12 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010 Sammanfattning Utskottet behandlar de förslag och rekommendationer som professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet redovisar i sin rapport Utvärder- Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU23 Riksbankens förvaltning 2014 Sammanfattning Utskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2014. Utskottet tillstyrker att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2014. Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014 Sammanfattning Utskottet redovisar sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet sagt om penningpolitiken för perioden 2012–2014. mötets protokoll. Punkt 12 (antalet styrelseledamöter) Styrelsen har idag 13 av överstyrelsen valda ledamöter, däribland ordföranden som är Finansutskottet ordförande 91 500 (89 000) kronor per år . annan ledamot 63 500 (62 000) kronor per år .

Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll  Förvaringsplats för protokollet Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen. 1. Förelåg en skrivelse till finansutskottet från Jonny Jones (C).

Protokoll fòrt vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (publ) den 12 oktober 2011 i Stockholm Aktier 700.000 700.000 Röstetal 700.000 700.000 Härjämte närvar styrelsens ordfòrande Lars-Åke Helgesson, styrelseledamoten Hanna

Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, … pdf, 948 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-12-17 pdf, 906 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-11-19 pdf, 842 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-10-22 pdf, 870 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-10-07 pdf, 926 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-08-27 pdf, 937 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-05-21 pdf, 876 KB Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2019-04-23 pdf, 133 KB Protokoll Nationell Arkivdatabas. Serie - BOHUSLÄNS KÖPMANNAFÖRBUND. Förvaras: Bohusläns föreningsarkiv Ärende om protokoll från finansutskottet.

Finansutskottet har låtit utvärdera Riksbankens penningpolitik 2010–2015. I sin rapport lämnar utvärderarna, Bank of Englands tidigare chef Mervyn King och professor Marvin Goodfriend, Carnegie Mellon, 15 rekommendationer till riksdagen, regeringen och Riksbanken.

Akademiska Hus styrelse består av åtta årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet.

Anslaget tas ner den 4 maj 2021.
Nya kastets skola gävle

Finansutskottet protokoll

Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del  ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens finansutskott.

5.3.
Schenker umeå lediga jobb

Finansutskottet protokoll utsatt på engelska
fairtrade sverige lediga jobb
resilient flooring
skarrade
åhlens lidköping jobb

Beslutsinstans Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.Finansutskottet Sammanträdesdatum 2018-05-31 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Terese Renbro

Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2009– 2011 Sammanfattning Utskottet redovisar sin återkommande utvärdering av penningpolitiken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken under den senaste treårsperioden 2009–2011. Därför är frågan om att ändra budgetprinciper efter valet 2022 och förhandla budgeten med hoppande majoriteter i Finansutskottet oroväckande.

Av finansutskottets protokoll, som blev offentligt på onsdagen, framgår det att både Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att släppa igenom EU-fonden. Detta trots att de enligt protokollet samtidigt "markerar" sitt ogillande av förslaget. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet,

17.6.2016 polis.ax. ÅLANDS 10 PROTOKOLL.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Luossavaara- Kiirunavaara Aktiebolag (publ), org. nr. 556001-5835, i Luleå den 28 april 2016 Närvarande Svenska Staten genom Erik Tranaeus enligt fullmakt, Bilaga I Summa Aktier 700 000 700 000 Röstetal 700 000 700 000 Efter tiden som statsråd var han 1982 till 1983 vice ordförande i Finansutskottet. Senare var han under åren 1987–1996 landshövding i Östergötlands län. I egenskap av budgetminister var Wirtén 1981 huvudansvarig för den uppgörelse om skattepolitiken med Socialdemokraterna som blivit känd under beteckningen "den underbara natten". Bengt Ingvar Mattson, född den 2 mars 1963, är en svensk statsvetare och ämbetsman..