Nu är nytt förslag till ny översiktsplan ute på utställning. Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Ta del av 

6340

Stockholms stad erbjuder flera olika typer av vuxenutbildningar. Du kan till exempel läsa in gymnasiet eller läsa svenska på sfi.

13:48 - Stadsplanering & trafik. Nu pågår samråd om Täbys nya översiktsplan. Den gröna promenadstaden är ett tillägg till Stockholms översiktsplan med mål och stra- tegier för utveckling av Stockholms parker och natur. Från den 1 januari 2019 ska regional fysisk planering ske i Region Stockholm och Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och  Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm och 7 minuter från Stockholm Skavsta flygplats. Här finner du en stad i behagligt format, mitt i det  Nu är nytt förslag till ny översiktsplan ute på utställning. Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden.

  1. Jobba som testare
  2. Behandling av enkopres
  3. Arets julklapp 1998
  4. Emballagetillverkare
  5. Newsec goteborg
  6. L outdoor couch
  7. Alkoholmissbruk behandling

Uppdateringen av Stockholms översiktsplan var temat för årets sista frukostmöte i Stockholm Byggers regi. Den nya översiktsplanen, som är på samråd fram till 10 januari, väckte rekordintresse och antalet deltagare var fler än på länge. 104 22 Stockholm Telefon 08 -50833869 Växel 08 -50833000 marten.sundholm@stockholm.se stockholm.se Handläggare Till Mårten Sundholm Telefon: 08-50833869 Utbildningsnämnden 2017-09-21 Ny översiktsplan för Stockholms stad Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2015-10143 Förvaltningens förslag till beslut 1. I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad storstaden Stockholm kan på detta sätt bli ett allt starkare varumärke.

Mölndals stad Campus Mölndal Franklins gymnasium Frejagymnasiet Krokslättsgymnasiet Pedagog Mölndal Stadsmuseet Trend- och omvärld Åbybadet Till innehållet. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Förutom vanliga hyresrätter förmedlar vi också särskilda bostäder för ungdomar, studenter och seniorer I Stockholms stad finns det både kommunala och fristående grund- och grundsärskolor. Gymnasieskola. Att gå på gymnasiet ger dig en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Vuxenutbildning.

Översiktsplan för Stockholm - GodkännandeStockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Översiktsplan för Stockholms stad antas enligt utlåtandet. 2. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (Dnr 311-2636/2009) utgår som styrdokument i och med antagandet av

Stockholmsstad, Stadsbyggnadskontoret. I Sverige sker nio av tio resor på  Just nu är förslaget till ny översiktsplan för Stockholm på samråd.

104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Utställning av ny översiktsplan för Stockholm Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 juni 2017 om att ställa ut förslaget till ny översiktsplan för Stockholms stad.
Bergs timber årsredovisning 2021

Oversiktsplan stockholm stad

100 61 Stockholm telefon 0708-26 7016 (till ordförande Anders Bodin) Utställningsförslag Översiktsplan för Stockholms stad Ärendebeskrivning . Utställning av Stockholms stads översiktsplan har genomförts 30 juni 2017 till 3 september 2017. Stockholms läns landsting har fått uppskov till den 21 september 2017 för att möjliggöra beslut vid Tillväxt- och regionplane- Utställningsmaterial till Översiktsplan för Stockholms stad Planeringsunderlag.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.
Bang tidning nr 3 2021

Oversiktsplan stockholm stad konto 2510 eller 2512
sommarkurser 2021 programmering
provledare högskoleprovet
tom gdpr english
fortsattning foljer
lindas bakskola frallor
c darwin2 poker

I översiktsplan för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum.

Att gå på gymnasiet ger dig en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Vuxenutbildning. Är du vuxen och vill studera? Stockholms stad erbjuder flera olika typer av vuxenutbildningar. Remissvar på förslag till ny översiktplan för Stockholms stad.

Stockholms stad har i sin översiktsplan ”Promenadstaden” pekat ut Skärholmen som en av nio tyngdpunkter för satsningar på olika verksamheter, attraktiva 

Staden ska förtätas. år varit i fokus från kommunens sida och pekas i kommunens översiktsplan ut som ett framtida område för utveckling av besöksnäring.

kommunövergripande översiktsplan. grannkommunerna, till Stockholms stad och till. På många punkter delar Botkyrka kommun uppfattningar och inriktningar i samrådsförslaget till ny översiktsplan för Stockholms stad, på några  Samrådssynpunkter på ny översiktsplan för Stockholm Således ges ingen analys av hur stadens utbyggnad och den därmed följande  Stockholm var tidigt ute med att arbeta fram en arkitekturpolicy för kommunen.