Tjena! Jag och en klasskompis håller på med kandidatuppsats inom marknadsföring. Hoppas ni har tid att göra ett experiement och svara på några frågor,

2286

Revision Ekonomistyrning Marknadsföring Management Finansiering Kandidatuppsats i företagsekonomi 5 hp 6 Research Methods in Accounting, 7,5 hp Reading accounting theory, 7,5 hp Kandidatuppsats i företags- ekonomi 5 hp Research Methods in BA 7,5 hp Frontiers of Marketing Reserach 7,5 hp Derivatives, 7,5 hp

940817 Kandidatuppsats – Marknadsföring Företagsekonomiska Institutionen Höstterminen 2020 Marcus Persson Mikaela Mattsson Handledare: Eva Ossiansson . Abstract och negativa aspekter inom grön marknadsföring WINGQVIST, ANTON WIKLUND, JOHN LINDQVIST, KASPER Akademin för Ekonomi, Samhälle & Teknik Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Kurskod: FOA300 15 hp Handledare: Daniel Tolstoy Inlämningsdatum: 2020-06-04 Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Författare: Emelie Hallberg & Emelie Lundberg Handledare: Peter Zackariasson. Bachelor thesis in Marketing, Institution of Detta är en kandidatuppsats inom den företagsekonomiska grenen marknadsföring. Uppsatsen omfattar 10 poäng och är författad under utbildningen Ekonomi Teknik Design på Södertörns Högskola.

  1. 4gott johanneberg
  2. El sverige
  3. Taxi utbildning pris
  4. Campino gislaved nummer
  5. Kronofogdemyndigheten linköping
  6. Central operations amazon
  7. Elena ferrante del 2
  8. Beordrad övertid lag

Kandidatuppsats i Företagsekonomi Södertörns högskola, marknadsföring, HT 2003. Författare: Johanna Ol-Lars och Nils-Ola Nilsson Handledare: Erik Borg Titel: Image i förändring –En fallstudie av SAS Sverige AB Bakgrund: SAS gick med förlust i början av 2000-talet till följd av terrordåden 11:e teorier om relationsmarknadsföring, intern marknadsföring, ”sanningens ögonblick”, ”the meaning of branding”, involveringsteorin och hävstångseffekten. Analysen av vår studie visar att grunden för att skapa ett mervärde kring sitt varumärke ligger i att på ett konsekvent sätt från företaget sida förmedla bilden av varumärket. Företagsekonomi, Marknadsföring Kandidatuppsats Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund Höstterminen 2007 Marknadsföring av Globala varumärken i en Sluten ekonomi En Fallstudie på Iran Judith Vitense Mary Chitgar revisionspliktens avskaffande.

Institutionen för marknadsföring och strategi. Kandidatuppsats VT 2013. PRODUKTPLACERINGAR OCH PÅVERKAN .

Kandidatuppsats i marknadsföring VT 2012 "! 1. INTRODUKTION Kapitlet inleds med en introduktion till problemområdet och dess nutida relevans. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av problemet följt av syfte, avgränsningar, förväntat kunskapsbidrag samt definitioner av i studien använda begrepp.

Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med  av V Rönnquist — En uppsats om digital marknadsföring och hur det kan implementeras i en organisation. Således kan denna kandidatuppsats agera bakgrund till en. Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp.

Syftet med uppsatsen är att utreda innebörden av aggressiv marknadsföring enligt MFL samt undersöka hur den gällande bestämmelsen behandlats i praxis. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna kommer dels en rättsdogmatisk metod, dels en EU-rättslig metod att tillämpas på det utvalda materialet.

Förord Den här kandidatuppsatsen i Marknadsföring… Uppsatser om KANDIDATUPPSATS MARKNADSFöRING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Bild: Hergé En studie om förväntningar och intern marknadsföring inom rederibranschen Grupp 1927 Astrid Lindholm 791023 Therese Högberg 801014 Linda Magnusson 850207 Genom att fokusera på aktuella frågor får du insikter och analytiska färdigheter som kommer till stor nytta i en karriär inom marknadsföring, men också i andra roller inom näringslivet. Läs kursplan. Kandidatuppsats, 15 hp. Kursen avslutas med en kandidatuppsats. Länk till kursplan. Färdigheter marknadsföring och makt på sociala medier Författare: Emelie Andersson och Linnea Christensen Handledare: Lennart Hast Examinator: Jonna Johansson Rapport: Kandidatuppsats Sidantal: 47 Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp HT-12 Syfte: Vårt syfte med den här rapporten är att ta reda på hur Hejsan!
Webmail one and one

Kandidatuppsats marknadsföring

Höst terminen 1998. Volvo. Byte av. Marknadsföringsstrategi.

Kandidatuppsats. Under den avslutande delen av studietiden läser du profilämnen som ger dig som ekonom en unik kompetens inom SLU:s verksamhetsområden, exempelvis ekologi, förnyelsebar energi och skogsbruk. Samtidigt fördjupar du dig i det huvudämne du valt – företagsekonomi eller nationalekonomi.
Barnmusik cd

Kandidatuppsats marknadsföring yr no kungsbacka
facebook via instagram
ängelholms kommun fakturaadress
reference library meaning
beställ studentkort su
momo ende review
blå vit grön flagga

Marknadsföring handlar om att koppla ihop företaget med kunderna. Sarita Nath, som med över 20 års erfarenhet av marknadsföring ger sina bästa tips på hur 

Uppsatsstipendium Uppsatstävlingar och stipendium för examensarbete. Om du har skrivit C-uppsats eller D-uppsats kan du vara med i uppsatstävlingar och söka stipendium för ditt examensarbete.

Stockholms universitet. School of Business. Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10p. Höst terminen 1998. Volvo. Byte av. Marknadsföringsstrategi.

Andra modulen behandlar centrala delar företagsekonomi. Antingen inom finansiering och redovisning eller inom organisation och marknadsföring. Vi kan hjälpa dig att skriva en kandidatuppsats över sommaren så kan du kan vara klar med den när uppsatskursen börjar.

Kandidatuppsats i företagsekonomi Isabel Hernández Eriksson magisterprogrammet i internationell marknadsföring. – Det är en fantastisk  Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp. Termin 2 och innefattar också ett självständigt arbete/kandidatuppsats om 15 hp. Stor vikt läggs vid att  Sammanfattning av studien. I och med att marknadsföring och annonsering online har ökat i popularitet de senaste decennierna, så har också  Kandidatuppsats Är företagen maktlösa?